Gmina Nowy Korczyn

Niedziela, 26 kwietnia 2015, Do końca roku 249 dni Imieniny: Marii, Marzeny, Ryszarda

Wiadomosci


Prace remontowe świetlicy wiejskiej w Pawłowie

Dodal: apiotrowski dnia 2015-04-23 10:52:21

W ramach realizowanego projektu „Remont i wyposażenie świetlic na
terenie Gminy Nowy Korczyn” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 -2013 „Odnowa i rozwój wsi” rozpoczęły się prace
remontowe przy budynku świetlicy wiejskiej w Pawłowie.

wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 121 razy)

XXXIX Buskie Spotkania z Folklorem

Dodal: apiotrowski dnia 2015-04-21 15:35:19


Wójt Gminy Nowy Korczyn, Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w
Kielcach zapraszają na przegląd rejonowy XXXIX Buskich Spotkań z
Folklorem, który odbędzie się 3 maja 2015 r. o godzinie 15.00 w muszli
koncertowej w Nowym Korczynie.
wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 130 razy)

Zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodal: apiotrowski dnia 2015-04-21 15:06:19


Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 108 razy)

Płacę podatki tu, gdzie mieszkam PIT!

Dodal: apiotrowski dnia 2015-04-21 14:52:24


Pieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych trafiają w blisko 40 proc. do budżetu tej gminy, w której jesteśmy zameldowani lub wskażemy jako miejsce zamieszkania. Liczba osób zamieszkujących, ale nie zameldowanych na terenie naszej gminy szacowana jest na kilka tysięcy. Jeśli osoby te w swoim formularzu PIT jako swoje miejsce zamieszkania podałyby gminę Nowy Korczyn, to w prosty sposób przełożyłoby się na 1 - 2 milionów zł dodatkowych dochodów rocznie w budżecie na modernizację i rozbudowę bazy oświatowej, budowę i remonty dróg oraz chodników, sieci kanalizacyjnej, jak również powstanie nowych miejsc do rekreacji - placów zabaw i boisk. Zachęcamy zatem - jeżeli gmina Nowy Korczyn jest miejscem Państwa zamieszkania wpiszcie to w formularz PIT!


wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 68 razy)

Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych

Dodal: apiotrowski dnia 2015-04-21 13:50:13

Wójt Gminy Nowy Korczyn informuje, że w dniu 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie przy ul. Buskiej 7 odbędzie się pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 153 razy)

Wybory do Rady Powiatu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Dodal: apiotrowski dnia 2015-04-21 13:41:53

W związku z zarządzonymi wyborami na dzień 31.05.2015 r. do Izb Rolniczych oraz uchwałą Nr 2/2015 z dnia 9 kwietnia 2015r. Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Wójt Gminy Nowym Korczyn informuje, że wybory do Rady Powiatu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zostaną przeprowadzone w okręgu wyborczym Nr 3, który jest dwumandatowy i obejmuje cały obszar Gminy Nowy Korczyn. Siedzibą Komisji Okręgowej jest Urząd Gminy Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136Nowy Korczyn. Głosowanie odbywa się 31 maja 2015r. w godzinach od 8:00 do 18:00 w siedzibie Domu Strażaka w Nowym Korczynie, ul. Piłsudskiego 7.

wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 64 razy)

Ankieta - konsultacje społeczne LGD Stowarzyszenie „G5

Dodal: apiotrowski dnia 2015-04-16 15:34:30


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „G5” przygotowuje program działań na  lata 2014-2020. Prosimy o podzielenie się spostrzeżeniami nt. dotychczas realizowanych projektów i pomysłami, jakie działania należy uwzględnić w nowym okresie.


wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 150 razy)

Umowa na remont i wyposażenie świetlic podpisana

Dodal: apiotrowski dnia 2015-04-16 14:58:40


W dniu 14 kwietnia 2015r. została podpisana umowa z firmą HATTBUD z  Niemścic reprezentowaną przez pana Andrzeja Grabkę na realizację zadania pn. „Remont i wyposażenie świetlic na terenie Gminy Nowy Korczyn”.


wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 187 razy)

Sprawozdanie z V sesji Rady Gminy Nowy Korczyn

Dodal: apiotrowski dnia 2015-04-16 14:56:41

13 kwietnia 2015 roku w sali Urzędu Gminy przy ulicy Buskiej w Nowym Korczynie odbyła się V sesja Rady Gminy Nowy Korczyn. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca RG Kazimiera Gołdyn. 

wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 191 razy)

Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego

Dodal: apiotrowski dnia 2015-04-16 14:43:05

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r.
zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015
r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych
lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany
(Dz. U. 2015 r., poz. 485).

wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 57 razy)

75. rocznica zbrodni katyńskiej

Dodal: apiotrowski dnia 2015-04-10 12:44:48

Wójt Gminy Nowy Korczyn Paweł ZAGAJA, Przewodnicząca Rady Gminy Kazimiera GOŁDYN serdecznie zapraszają na 
uroczystość poświęconą 75. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz 5. rocznicy
katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, która odbędzie się 12 kwietnia 2015
roku o godz. 12.00 w kościele  pw. Św. Trójcy w Nowym Korczynie.


wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 273 razy)

Informacja o V Sesji Rady Gminy Nowy Korczyn

Dodal: apiotrowski dnia 2015-04-09 13:26:43


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję na dzień 13 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 09.00 w sali narad w Urzędzie Gminy przy ul. Buskiej 7 V Sesję Rady Gminy Nowy Korczyn:wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 180 razy)

Pomoc w wypełnianiu wniosków

Dodal: apiotrowski dnia 2015-04-09 13:25:18


Wójt Gminy Nowy Korczyn informuje, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy przy wypełnianiu wniosku o dopłaty bezpośrednie za 2015 rok.


wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 167 razy)

Przeszkolenie w wypełnianiu wniosków

Dodal: apiotrowski dnia 2015-04-09 13:20:26

Wójt Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja oraz Kierownik ARiMR Krzysztof Gajek informują, że istnieje możliwość bezpłatnego przeszkolenia w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2015 rok.

wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 113 razy)

Konsultacje na temat możliwości pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich

Dodal: apiotrowski dnia 2015-04-07 13:39:04


Wójt Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja zaprasza do udziału w
bezpłatnych konsultacjach na temat możliwości pozyskiwania dotacji z
Funduszy Europejskich które odbędą się 10 kwietnia 2015 r. w godz. 9.00 -13.00 w budynku Urzędu Gminy w Nowym Korczynie ul. Buska 7.wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 215 razy)Copyright © 2009 Urząd Gminy w Nowym Korczynie

Osób on-line: 1