Gmina Nowy Korczyn

Piątek, 28 sierpnia 2015, Do końca roku 125 dni Imieniny: Adeliny, Erazma, Sobiesława

Wiadomosci


Pożegnanie wakacji 2015 w Nowym Korczynie

Dodal: apiotrowski dnia 2015-08-27 14:00:02


Wójt Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Towarzystwo Ziemi Korczyńskiej w Nowym Korczynie zapraszają na imprezę Pożegnanie Wakacji 2015 która odbędzie się 30 sierpnia  (niedziela) o godzinie 17.00.

wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 272 razy)

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 43 - upał

Dodal: apiotrowski dnia 2015-08-27 13:49:42

Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 15°C do 19°C od godz. 14:00 dnia 27.08.2015 do godz. 20:00 dnia 01.09.2015.

wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 31 razy)

Wyprawka szkolna na rok 2015/2016

Dodal: apiotrowski dnia 2015-08-25 11:23:40

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr  42/2015 Wójta Gminy Nowy
Korczyn w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie
pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników - wnioski o przyznanie
dofinansowania dla uczniów szkół położonych na terenie Gminy Nowy
Korczyn należy składać do dnia 8 września 2015r.  w szkole, do której
będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016.

wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 113 razy)

Informacja o IX Sesji Rady Gminy Nowy Korczyn

Dodal: apiotrowski dnia 2015-08-25 07:39:10

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję na dzień 27 sierpnia 2015 r. (czwartek) o godz. 08.00 w sali narad w Urzędzie Gminy przy ul. Buskiej 7 IX Sesję Rady Gminy Nowy Korczyn:

wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 98 razy)

Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji ds. referendum

Dodal: apiotrowski dnia 2015-08-25 07:32:49

Zgodnie z art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r. poz. 318)  Wójt Gminy Nowy Korczyn zawiadamia, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji ds. referendum odbędzie się 26 sierpnia 2015 r. (środa) o godz. 14.00.

wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 69 razy)

Dożynkowy plon niesiony w gospodarza dom

Dodal: apiotrowski dnia 2015-08-21 22:13:40

W niedzielę 16 sierpnia 2015 r. tradycyjnie po zakończonych żniwach
rolnicy z gminy Nowy Korczyn podczas  Dożynek Gminnych zorganizowanych  w
Czarkowach dziękowali Bogu  za otrzymaną  łaskę i pomyślność w zebraniu
tegorocznych plonów.

wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 348 razy)

Samochód ciężarowy dla Gminy

Dodal: apiotrowski dnia 2015-08-17 14:27:13


Na wniosek Wójta Gminy Pawła Zagai Gmina Nowy Korczyn otrzymała nieodpłatnie z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach samochód ciężarowy marki STAR/STAR-MAN TRUCKS, który będzie wykorzystywany na działania statutowe Gminy poprawiając m.in. bezpieczeństwo w komunikacji samochodowej.wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 444 razy)

Zaproszenie na warsztaty rozwoju lokalnego

Dodal: apiotrowski dnia 2015-08-14 14:04:45

W związku z nowym programowaniem na lata 2014–2020 przeznaczonym dla
grupy LGD Królewskie Ponidzie (dawne G5) Samorząd Gminy zaprasza do
wzięcia udziału w szkoleniu.

wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 161 razy)

Wyniki rozgrywek Ligi Gminnej Gminy Nowy Korczyn 2015

Dodal: apiotrowski dnia 2015-08-14 14:01:47

W sobotę 1 sierpnia 2015 roku zakończyła rozgrywki Liga Gminna Gminy Nowy Korczyn 2015.

wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 365 razy)

Nowe drogi w gminie

Dodal: apiotrowski dnia 2015-08-14 11:53:15

Dzięki staraniom   władz gminy Nowy  Korczyn  udało się pozyskać  z  Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego  środki niezbędne  na  wyremontowanie dróg w: Uciskowie  na odcinku 340 mb oraz Kawęczynie na odcinku 100 mb.


wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 152 razy)

Sprawozdanie z VIII sesji Rady Gminy Nowy Korczyn

Dodal: apiotrowski dnia 2015-08-14 11:43:32


30 lipca 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Buskiej w Nowym
Korczynie odbyła się  VIII  sesja Rady Gminy Nowy Korczyn. Obradom
przewodniczyła Przewodnicząca RG Kazimiera Gołdyn.wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 151 razy)

Szwajcarski szlak rozwoju świętokrzyskiego

Dodal: apiotrowski dnia 2015-08-14 11:39:25wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 100 razy)

Ogłoszenie w sprawie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy

Dodal: apiotrowski dnia 2015-08-11 13:29:39


W związku z panującymi wysokimi temperaturami oraz zwiększonym
poborem wody, Urząd Gminy w Nowym Korczynie zwraca się do mieszkańców Gminy Nowy Korczyn o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z
wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej.


wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 414 razy)

UWAGA – ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na obszarze całego kraju

Dodal: apiotrowski dnia 2015-08-11 13:19:04

Komunikat z dnia 9 sierpnia 2015 r. w sprawie wystąpienia zagrożenia
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, podjętych działaniach i
środkach w celu usunięcia zagrożenia i zapobieżenia jego negatywnym
skutkom oraz o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej na polecenie OSP.

wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 142 razy)

Informacja z dnia 11 sierpnia 2015r. o losowaniu członków do Obwodowych Komisji ds. Referendum

Dodal: apiotrowski dnia 2015-08-11 12:44:54

Na podstawie art. 13 pkt. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. 2015.318) oraz na podstawie § 6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz.U.2003.74.671) informuję, że losowanie członków do Obwodowych Komisji ds. Referendum z terenu gminy Nowy Korczyn na potrzeby przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. odbędzie się 13 sierpnia 2015r. (czwartek) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy przy ul. Buskiej 7.

wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 186 razy)Copyright © 2009 Urząd Gminy w Nowym Korczynie

Osób on-line: 1